VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA KOZMETIKO IN VELNES LJUBLJANA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA KOZMETIKO IN VELNES LJUBLJANA

Ime šole:Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana
Telefon:(01) 5200 670 (01) 52000 676
E-pošta:info@vskv.si
Spletna stran:http://www.vskv.si
Kratek opis šole:

Pri izvedbi programov VSŠKV sledi sodobnim razvojnim trendom pri nas in v svetu – predvsem celostnemu (holističnemu) pogledu na človeka in njegovo zdravje. Področje nege, lepote, dobrega počutja, zdravja, zdravega in uravnoteženega življenjskega sloga je interdisciplinarno, zato je celostnost na tem področju nujna.In ravno ta celostnost nam omogoča najvišjo kakovost izobraževalnih programov ter visoko aplikativnost le-teh – optimalno prenosljivost naučenega znanja v prakso.

Višješolski programi: Velnes, Kozmetika
Pridobljeni nazivi diplomanta: Organizator / organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti, Višji kozmetik / Višja kozmetičarka