ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Kraška ulica 2, 6210 Sežana, Slovenija
Telefon:(05) 731 35 16 / (05) 731 35 11
E-pošta:vss@viviss.si
Spletna stran:https://www.vss-sezana.si
Kratek opis šole:

Višja strokovna šola izvaja dva izobraževalna programa, Oblikovanje materialov in Fotografijo. Študij je organiziran v dveh letnikih. Izobraževalni proces temelji na prepletu teoretičnih znanj in obrtnih veščin, zato je študij organiziran v obliki predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj.

Višješolski programi: Fotografija, Oblikovanje materialov
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir/ka fotografije, Inženir/ka oblikovanja