Erasmus+ alumni klub

Erasmus+ mobilnost študentom omogoča udeležbo na mednarodni mobilnosti za praktično izobraževanje ali študij v državah programa Erasmus+. Aktivnosti v tem okviru naj bi imele pozitivni in dolgoročni učinek na strokovni in osebni razvoj udeležencev, ki se kažejo v obliki:

  • izboljšanega učnega uspeha,
  • boljše zaposljivosti in poklicnih možnosti,
  • okrepljene samoiniciativnosti in podjetništva,
  • večje samostojnosti in samozavesti,
  • izboljšanega znanja tujih jezikov,
  • okrepljene medkulturne zavesti,
  • aktivnejše udeležbe v družbi,
  • boljše osveščenosti o evropskem projektu in vrednotah EU,
  • večje motivacije za sodelovanje v prihodnjem (formalnem/neformalnem)
  • izobraževanju ali usposabljanju po obdobju mobilnosti v tujini.

Če vas zanimajo izkušnje posameznikov, ki so se že udeležili Erasmus+ izmenjave, v spodnjem ISKALNIKU izberite ustrezne kriterije iskanja in poiščite več informacij.

  Izberite kriterij iskanja  

Vabimo vas, da s pomočjo dodeljenega gesla vnesete svoje podatke in na kratko opišete svoje izkušnje z Erasmus+ izmenjave.

Zgodbe o uspehu