POMEMBNI ROKI ZA VPIS NA VIŠJO STROKOVNO ŠOLO

POMEMBNI ROKI ZA VPIS NA VIŠJO STROKOVNO ŠOLO

Prijava za vpis na javne in zasebne višje strokovne šole poteka preko Višješolske prijavne službe (VPS). Na spletnem portalu http://www.vss-ce.com/VPS/ se v času prijavnega roka nahaja obrazec za prijavo, ki ga iz­polnite, natisnete, podpišete in ga s pri­poročeno pošto pošljete do roka (pomemben je poštni žig na kuverti).

POMEMBNI ROKI

- do 1. februarja 2019: objava Razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje
- od 12. februarja do 18. marca 2019: PRVI PRIJAVNI ROK 
- v aprilu Višješolska prijavna služba na svoji spletni strani objavi seznam šol z omejitvami vpisa
- do 19. julija 2019: kandidati prejmejo obvestilo o izidu izbirnega postopka
- v avgustu Višješolska prijavna služba na svoji spletni strani objavi podatke o še prostih vpisnih mestih
- od 26. do avgusta 2019: DRUGI PRIJAVNI ROK
- do 23. septembra 2019: kandidati prejmejo obvestilo o izidu izbirnega postopka
- do 30. oktobra 2019: NAKNADNI VPIS IZREDNIH ŠTUDENTOV na še prosta vpisna mesta