Zbiranje predlogov za tretjo številko Revije VET Gazzete

Zbiranje predlogov za tretjo številko Revije VET Gazzete

Pozivamo Vas, da prispevate k reviji VETGazette – reviji VET4EU2, katere namen je izmenjava znanja in širjenje informacij z vzpostavitvijo na področju strokovnega izobraževanja. Revija izhaja 2-krat letno in vključuje zbirko najboljših člankov objavljenih v Evropi.

Številka tega semestra je trajnost in bo vključevala štiri podteme:
– zdravje in dobro počutje,
– industrija, inovacije in infrastruktura,
– odgovorna poraba.

Dodatna poglavja bodo namenjena:
– prihodnosti strokovnega izobraževanja in usposabljanja in pripravi novih projektov,
– dobrim praksam v ustanovah strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki so povezane s pobudo «Zmanjšaj, obnovi, recikliraj»,
– trajnosti v praksi,
– združenim učnim načrtom,
– tednu spretnosti strokovnega izobraževanja in usposabljanja, ki bo potekal v mesecu maju 2022.

Če menite, da je vaša organizacija objavila članek ali bi bila pripravljena napisati članek, ki ustreza zgoraj omenjenim temam, se obrnite na nas po elektronski pošti sekretariat@skupnost-vss.si ali po telefonu na 03/428-58-73.