Sedmo srečanje mentorjev praktičnega izobraževanja v organizacijah v okviru projekta ApprenticeTrack

Sedmo srečanje mentorjev praktičnega izobraževanja v organizacijah v okviru projekta ApprenticeTrack

V sredo, 21. oktobra 2020 ob 12.00, je preko aplikacije Zoom potekalo sedmo in zadnje spletno srečanje mentorjev praktičnega izobraževanja v organizacijah v okviru projekta ApprenticeTrack.

Srečanja so se udeležili mentorji praktičnega izobraževanja iz različnih podjetij in predstavnici Višje strokovne šole, Ekonomske šole Celje, Metka Nosan in Mojca Sendelbah kot koordinatorica projekta ter člani Skupnosti VSŠ: generalna sekretarka Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič kot vodja projekta, vodja razvoja Miha Zimšek in strokovna sodelavka Branka Mulej.

Koordinatorica Mojca Sendelbah je predstavila zaključne ugotovitve vseh treh modulov, ki so temeljili na izdelanih nalogah in predlogih mentorjev. Povzete so bile tudi izkušnje in izvedbe po fazah posameznih organizacij kot primeri dobrih praks.

Po predstavitvi se je razvila debata in podana mnenja o izvedenem tečaju. Izražena so bila kot dobra izkušnja in vzpodbuda za oblikovanje tovrstnega tečaja.

Mentorji so bili pozvani na izpolnitev dveh vprašalnikov o vsebini in izpolnitvi pričakovanj glede tečaja. Mentorji bodo vabljeni na zaključno konferenco projekta konec novembra 2020.