Z geografije na strojništvo

Z geografije na strojništvo

”Po študiju geografije in italijanščine sem izbrala višješolsko izobraževanje, ki je zelo učinkovito, saj v dveh letih pridobiš vsa ključna znanja svojega področja ter spoznaš možne bodoče delodajalce.”

Tea Horvat, diplomantka strojništva, Višja strokovna šola Šolski center Celje

Preden sem se vpisala na višjo strokovno šolo sem obiskovala že univerzitetni študij na Filozofski fakulteti. Želela sem študirati še strojništvo, ker se mi je to zdela zelo dobra iztočnica za mojo nadaljnjo kariero in mogoče še nadaljnje izobraževanje na tem področju.

Pridobila sem veliko praktičnega znanja in ne samo teorije, kar je za vstop v službo precej pomembno. Kot študentka sem že delala v razvoju mednarodnega podjetja, kjer me žal po izgubi statusa niso mogli zaposliti. Štiri mesece po izgubi statusa pa sem dobila redno zaposlitev. Delam kot konstrukter, torej se moja študijska smer strojništvo povsem prekriva s področjem dela. Tako da mi večina pridobljenega znanja zelo koristi pri večini mojih delovnih nalog.

Višjesolško izobraževanje priporočam predvsem, ker je zelo učinkovito, saj v dveh letih pridobiš vsa ključna znanja iz svojega področja, ker je vključenega veliko praktičnega dela in prakse, kjer se spoznaš z možnimi bodočimi delodajalci, si pridobiš delovne/praktične izkušnje, spoznaš podjetja in vse to veča zaposljivost. V mojem primeru je bilo zelo pozitivno tudi to, da razredi niso bili veliki in si tako lahko vzpostavil boljši stik s profesorji in ostalimi zaposlenimi na šoli, ki so zelo pomagali pri vključevanju v različne projekte in celo pri iskanju zaposlitve. Kot primer lahko povem, da sem prvo informacijo za moje študentsko delo, ki sem ga opravljala, dobila ravno preko šole.

Višješolsko izobraževanje omogoča zaposlitev na dobro plačanih delovnih mestih ter stik z delodajalcem že pred koncem študija (preko prakse), kar je pozitivno tudi za delodajalca, saj spozna tvoje delovne navade in te tako lažje zaposli takoj po študiju. Moja študijska smer – strojništvo – pa sem prepričana, da ima še boljšo prihodnost, saj je trenutno povpraševanje po inženirjih strojništva zelo veliko in se z odpiranjem novih delovnih mest še povečuje.