Vprašalnik raziskave o poteku študija na daljavo v višjem strokovnem izobraževanju

Vprašalnik raziskave o poteku študija na daljavo v višjem strokovnem izobraževanju

Ob koncu študijskega leta 2020/2021 bo Skupnost VSŠ opravila analizo o poteku študija na daljavo v višjem strokovnem izobraževanju, saj obstaja verjetnost, da se bo višješolski študij izvajal delno ali v celoti na daljavo tudi v naslednjem študijskem letu. Namen ankete je ugotoviti učinke izvedbe študija na daljavo ter predlagati izboljšave. Izsledki analize, le-ta bo dostopna na spletnih straneh Skupnosti VSŠ, bodo omogočili preverbo učinkov študija na daljavo, nakazali potrebne izboljšave z vidika študentov, šole in predavateljev.

Rezultati analize bodo jeseni 2021 objavljeni na spletni strani Skupnosti VSŠ in v novičniku (prijava na novičnik je na voljo na spletni strani Skupnosti VSŠ). Posamezne šole, ki bodo imele dovolj veliko odzivnost predavateljev in študentov, lahko pridobijo podatke za nadaljnjo analizo.

Vprašalnik raziskave o poteku študija na daljavo v višjem strokovnem izobraževanju za PREDAVATELJE je na voljo TUKAJ.

Vprašalnik raziskave o poteku študija na daljavo v višjem strokovnem izobraževanju za ŠTUDENTE je na voljo TUKAJ.

Več informacij o namenu raziskave dobite na sekretariat@skupnost-vss.si.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vam želimo, da bi v prihodnje oblike izvedbe študija na daljavo bile stvar izbire, ne posledica razmer in ukrepov.