Vpis v višje strokovno izobraževanje v 2. prijavnem roku v študijskem letu 2019/2020

Vpis v višje strokovno izobraževanje v 2. prijavnem roku v študijskem letu 2019/2020

Izbirni postopek za vpis v višje strokovno izobraževanje v drugem prijavnem roku v študijskem letu 2019/2020 je za vse prijavljene kandidate opravila Višješolska prijavna služba s sedežem na Šolskem centru Celje. 23. septembra 2019 bodo kandidati pisno obveščeni o izidu izbirnega postopka. Vsi podatki o tem so bili poslani tudi višjim strokovnim šolam. Sprejeti kandidati se morajo v 1. letnik vpisati do 1. oktobra 2019, o datumu vpisa jih pisno obvestijo višje strokovne šole.

Glede na spremembo Zakona o višjem strokovnem izobraževanju imajo prednost pri vpisu v redni študij kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji. Prav tako se ne morejo vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju kandidati, ki so že bili tri leta vpisani v študijski program visokega šolstva (zavrnjenih je bilo 71 kandidatov, lani 67 kandidatov).

Sprejeti kandidati

Od vseh 1772 prijavljenih kandidatov v drugem prijavnem roku jih je izpolnilo pogoje za vpis 1580. Od teh je sprejetih 1535 kandidatov (97 %), zavrnjenih pa 45 (3 %).
Na drugem prijavnem roku je od 926 kandidatov za redni študij, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, sprejetih 889 ali 96 %; od 654 kandidatov za izredni študij pa vsi ali 99 %.

Pregled po željah

Če pogledamo vse sprejete kandidate, se je prva želja za vpis uresničila 95,2 % (lani 94,8 %), druga želja 4,4 % (lani 4,6 %) in tretja 0,5 % (lani 0,5 %).
Za redni študij je bilo s prvo željo sprejetih 94,5 % kandidata (lani 94,1 %), z drugo 4,9 % (lani 5,0 %), s tretjo pa 0,6 % (lani 0,8 %); za izredni študij pa s prvo željo 96,1 % (lani 96,0 %), z drugo 3,6 % (lani 4,0 %), s tretjo pa 0,3 % (lani 0,0%).
Po zaključku drugega prijavnega roka se kandidati za izredni študij lahko vpišejo na še prosta mesta na višji strokovni šoli do 30. oktobra 2019.

Pregled prijav v študijskem letu 2019/2020 – drugi rok