Vlada RS sprejela besedilo Strategije višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji za obdobje 2020–2030

Vlada RS sprejela besedilo Strategije višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji za obdobje 2020–2030

Vlada je 23. 7. 2020 sprejela besedilo Strategije višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji za obdobje 2020–2030. Strategija bo omogočila ohranjanje in nadaljnji razvoj osnovnega poslanstva višjega strokovnega izobraževanja. To je praktično usmerjeno in je prilagodljivi del terciarnega izobraževanja, ki se hitro odziva na potrebe gospodarstva in družbe.

 Za izvedbo strategije ni načrtovano bistveno povečanje proračunskih sredstev, temveč predvsem povečanje učinkovitosti delovanja višjega strokovnega izobraževanja in boljše izkoriščanje resursov, ki so na voljo. Potrebna bo optimizacija mreže višjih šol, in sicer ob upoštevanju digitalizacije, globalizacije, demografskih sprememb in migracij, hkrati pa tudi pregled in optimizacija nekaterih postopkov, ki se navezujejo na višje strokovno izobraževanje. Vzpostaviti bo treba tudi sisteme za pridobivanje in izkoriščanje novih priložnosti.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS