VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR

Ime šole:Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Cafova ulica 7, 2000 Maribor
Telefon:(02) 320 23 00
E-pošta:referat@vsgt.si
Spletna stran:http://www.vsgt.si
Kratek opis šole:

VSGT Maribor je šola z mednarodno usmerjenim pristopom do izobraževanja, je članica vseh pomembnejših evropskih turističnih združenj, nosilka že šestih zlatih Jabolk kakovosti za Erasmus mobilnost praktičnega izobraževanja in izvajalka več strokovnih mednarodnih projektov. Je prva šola v Evropi, ki je pridobila EURHOQUAL certifikat kakovosti. VSGT Maribor ponuja dva študijska programa – Gostinstvo in turizem ter Velnes. Študija sta zasnovana tako, da študentje glede na svoje lastne interese deloma samostojno kombinirajo in izbirajo tiste vsebine, zaradi katerih so se odločili za študij. Celoten študij traja dve leti in je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (ECTS). Posebna pozornost je v času študija namenjena praktičnemu izobraževanju, ki mu je namenjenih 10 tednov (400 ur) v vsakem letniku. Veliko študentov opravlja praktično izobraževanje v tujini. V zadnjih letih posebno skrb namenjamo razvoju velneške dejavnosti, zato smo avtorji študijskega programa Velnes ter ustanovitelji Mednarodnega inštituta za razvoj velneške dejavnosti. Inštitut med drugim organizira letne Panelne diskusije z gospodarstvom na temo razvoja velneške dejavnosti z številnimi domačimi in mednarodnimi strokovnjaki. Poseben ponos šole so tudi dosežki študentov na mednarodnih tekmovanjih, med katerimi imamo deset zlatih medalj, štiri srebrne, štiri bronaste ter eno posebno medaljo. Poudarek dajemo samostojnim projektnim nalogam študentov, saj predstavljajo svojevrstno obliko strokovnega dela in konkreten stik z realnim delovnim okoljem. Predavatelji – mentorji so strokovnjaki na svojih področjih, ki z uporabo inovativnih izobraževalnih metod skrbijo za razvijanje inovativnosti, kreativnosti in kritičnega mišljenja študentov. Poslanstvo Višje strokovne šole za turizem in gostinstvo Maribor ostaja zavezano kakovostnemu, praktično usmerjenemu in mednarodno primerljivemu višješolskemu izobraževanju za gostinstvo in turizem, pri čemer spodbuja mednarodno mobilnost zaposlenih in študentov ter zasleduje filozofijo študentom prijazne šole, ki spodbuja kreativen in inovativen odnos s turističnim gospodarstvom.

Višješolski programi: Gostinstvo in turizem, Velnes
Pridobljeni nazivi diplomanta: organizator poslovanja v gostinstvu in turizmu, organizator poslovanja v velneški dejavnosti