ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Šolski center Ravne na Koroškem, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Koroška cesta 10, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon:(02) 875 06 18
E-pošta:referat@vssravne.si
Spletna stran:http://www.visjasolaravne.si
Kratek opis šole:

Z dobrimi idejami do uspeha

Koroška je tradicionalno povezana z jeklarstvom, zato je pridobitev Višje strokovne šole za strojništvo in mehatroniko za Ravne izjemnega pomena. Inženirji tehnike so eden od najmočnejših vzvodov za razvoj in večjo konkurenčnost gospodarstva. Med tehničnimi kadri so danes najbolj iskani inženirji strojništva, mehatronike, elektronike in računalništva. Mlade želimo pritegniti z novimi idejami in smermi v tehniki, kot je na primer nova študijska smer mehatronika. Višja strokovna šola na Ravnah bo nudila kvalitetne in strokovno dobro podkovane predavatelje, ki bodo sposobni prenašati najzahtevnejša znanja na mlado generacijo inženirjev, in sicer tako, da bodo naši bodoči študentje z njihovim delom čim bolj zadovoljni. Oprema, ki je namenjena za izvajanje laboratorijskih vaj, je kvalitetna in omogoča študentom dobro in zanimivo delo. V sodelovanju s podjetji bomo v bodoče poskusili pridobiti še več opreme z najnovejšo tehnologijo in s tem slediti trendu hitrega svetovnega razvoja tehnike.

Višješolski programi: Strojništvo, Mehatronika
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir strojništva, Inženir mehatronike