POLICIJSKA AKADEMIJA, VIŠJA POLICIJSKA ŠOLA

POLICIJSKA AKADEMIJA, VIŠJA POLICIJSKA ŠOLA

Ime šole:Policijska akademija, Višja policijska šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Rocenska 56, 1211 Ljubljana – Šmartno
Telefon/Faks:(01) 514 71 47
E-pošta:pa@policija.si
Spletna stran:https://www.policija.si/o-slovenski-policiji/organiziranost/generalna-policijska-uprava/policijska-akademija/pa-visja-policijska-sola
Kratek opis šole:Na Policijski akademiji v Tacnu se kandidati za policiste usposobijo za opravljanje nalog policije, varovanje življenja ljudi in premoženja, zagotavljanje osebne varnosti, prepoznavanje protipravnih dejanj in odkrivanje storilcev, ustrezno uporabo zakonov in predpisov ter policijskih pooblastil, spoštovanje in varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, preventivno delovanje ter zatiranje kriminalitete.
Višješolski programi:Policist
Pridobljeni nazivi diplomanta:Policist/policistka

PROGRAM

INFORMATIVNI DNEVI