Vabilo na srečanje: Poklicna zrelost mladih v slovenskem prostoru

Vabilo na srečanje: Poklicna zrelost mladih v slovenskem prostoru

Center RS za poklicno izobraževanje vabi na srečanje na temo poklicne zrelosti mladih v slovenskem prostoru, ki bo potekalo v spletnem okolju Zoom v ponedeljek, 8. marca 2021 od 10h do 12h.

Srečanje bo organizirano v sklopu mednarodnega Erasmus+ projekta Mladi na prehodu (YIT, Youth in Transition towards Vocational Maturity) (2018-2021), ki je nastal z namenom opolnomočenja svetovalcev iz različnih sektorjev pri njihovem delu na področju podpore mladim, ki niso niti v izobraževanju niti delovno aktivni (NEET). Rezultati in aktivnosti se osredotočajo na podporo pred (preventiva) in med posameznimi prehodi mladih, pri čemer jih usmerjajo k razvoju poklicne zrelosti mladih.

»Poklicna zrelost ni enoznačno opredeljen pojem, zato med strokovnjaki s področja karierne orientacije obstajajo razlike v razumevanju koncepta. Pri opredelitvi smo izhajali iz dejstva, da je smer prehoda iz osnovne šole skoraj izključno pogojena z učnim uspehom in se z učenci, ki vstopajo v poklicno izobraževanje, ne pogovarjamo zares o tem, kaj vstop na trg dela pomeni. Mladi z visoko stopnjo poklicne zrelosti so realni glede svoje izbire in smiselno pristopajo k preučevanju različnih izobraževalnih in poklicnih možnosti ter sprejemanju pomembnih odločitev glede poklica, ki ustrezajo osebnim sposobnostim in poklicnim interesom.«

Na srečanju bosta predstavljena koncept poklicne zrelosti in njegove dimenzije ter orodje za samoevalvacijo poklicne zrelosti. Namen srečanja bo tudi pregled ustreznosti trenutnega koncepta, možnosti nadaljnjega razvoja in umeščenosti v slovenski prostor.

Prijave so možne do petka, 5. marca 2021, na povezavi TUKAJ.