VABILO NA DELAVNICO ZA ORGANIZATORJE PRI

VABILO NA DELAVNICO ZA ORGANIZATORJE PRI

Skupnost VSŠ v okviru ciljev in smernic za zagotavljanje kakovosti v višjih strokovnih šolah pripravlja Delavnici za organizatorje praktičnega izobraževanja, ki ste ključni člen do kakovostnega praktičnega izobraževanja višješolskih študentov, kar predstavlja 40 % njihovega celotnega višješolskega študija.

Vsebina delavnice

V ta namen smo pripravili delavnico, ki jo bomo posvetili izključno organizatorjem praktičnega izobraževanja z naslednjo vsebino:

  • pregled analize ankete praktičnega izobraževanja,
  • predstavitev novih orodij za pomoč pri pridobivanju novih mest za praktično izobraževanje, predvsem med malimi in srednje velikimi podjetji,
  • mreža stikov VSŠ za mala in srednje velika podjetja,
  • predstavitev kazalnikov orodja za spremljanje praktičnega izobraževanja (v pripravi) v okviru programa Evidenca,
  • video delavnica za mentorje praktičnega izobraževanja v podjetjih (v pripravi),
  • izmenjava izkušenj med udeleženci in
  • povratne informacije o težavah, s katerimi se srečujete organizatorji praktičnega izobraževanja.

Kraj in čas

Poldnevno delavnico bomo izvedli v dveh terminih, in sicer:

21. februarja v Ljubljani v prostorih Gea Collega – Center višjih šol (medetaža, učilnica 5), Dunajska 156, Ljubljana, s pričetkom ob 9.00 in zaključkom ob 13.00 in

28. februarja v Mariboru v prostorih Lesarske šole Maribor, Višje strokovne šole (2. nadstropje, učilnica 18), Lesarska ulica 2, Maribor, s pričetkom ob 9.00 in zaključkom ob 13.00.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Prijava na obrazcu je obvezna zaradi lažje organizacije dogodka.

Prijava je možna najkasneje do srede, 20. februarja 2019, do 12.00. Skenirane prijave pošljite na elektronski naslov sekretariata (sekretariat@skupnost-vss.si).

Prijavnica Ljubljana

Prijavnica Maribor