Vabilo na 17. sejo skupščine Skupnosti VSŠ

Vabilo na 17. sejo skupščine Skupnosti VSŠ

V skladu s 17. členom Akta o ustanovitvi Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije sklicujemo 17. sejo skupščine Skupnosti VSŠ, ki bo potekala v četrtek, 5. marca, in v petek, 6. marca 2020, v Hotelu Plesnik, Logarska dolina 10 v Solčavi. Vljudno vabljeni!

DNEVNI RED:

Četrtek, 5. marec 2020
10.00 – 12.00Pregled stanja in realizacije Razvojnega načrta 2017-2020
12.00 – 13.00Kosilo
13.00 – 14.30Določitev strateških prioritet in razvojnih projektov
14.30 – 15.00Odmor
15.30 – 18.00Delo v skupinah: določitev aktivnosti po razvojnih projektih
19.00Večerja
Petek, 6. marec 2020
9.30 – 10.00Registracija
10.00 – 10.20

Pozdrav in otvoritev skupščine:

 • izvolitev organov skupščine (delovnega predsedstva, zapisnikarja, overiteljev zapisnika, verifikacijske komisije);
 • poročilo verifikacijske komisije.
10.20 – 10.50

Obravnava Letnega poročila 2019:

 • o delu Skupnosti, upravnega odbora in sekretariata (predsednik);
 • mednarodno sodelovanje in podporne aktivnosti (vodja projektov);
 • projekti Razvojnega načrta (vodje strateških področij);
 • finančno poročilo (sekretarka).

Razprava.

10.50 – 11.20

Obravnava Letnega programa dela 2020:

 • o delu Skupnosti, upravnega odbora in sekretariata (predsednik);
 • mednarodno sodelovanje in podporne aktivnosti (vodja projektov);
 • projekti Razvojnega načrta (vodje strateških področij);
 • finančno poročilo (sekretarka).

Razprava.

11.20 – 12.00

Volitve

 • predstavitev kandidatov;
 • izvolitev članov UO, predsednika in podpredsednika.
12.00 – 12.15Odmor
12.15 – 12.30

Volitve

 • poročilo verifikacijske komisije.
12.30 – 13.00Sprejetje Razvojnega načrta Skupnosti VSŠ 2020-2025.
13.00 – 13.45Obravnava in sprejetje sprememb Ustanovitvenega akta in Pravil Skupnosti VSŠ.
13.45 – 14.00Pobude in predlogi, zaključek.
14.00Kosilo