Vabilo k sodelovanju v mednarodni raziskavi EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov/k v Evropi (rok 15. 6. 2019)

Vabilo k sodelovanju v mednarodni raziskavi EVROŠTUDENT VII – Socialni in ekonomski pogoji življenja študentov/k v Evropi (rok 15. 6. 2019)

Spoštovana študentka, spoštovani študent,

v dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS vas prosimo za sodelovanje v raziskavi EVROŠTUDENT VII, ki želi ugotoviti, s kakšnimi študijskimi in življenjskimi pogoji se srečujete študenti/ke v evropskih državah.

EVROŠTUDENT VII je znanstvena mednarodna raziskava o socialnih in ekonomskih razmerah študentov/k, ki jo za Slovenijo izvaja Pedagoški inštitut. Osredotočajo se na vaš študij in življenjske pogoje, kot so na primer:

  • vstop v visoko šolstvo,
  • značilnosti in časovna razporeditev študija,
  • delo ob študiju,
  • sredstva,
  • stroški in stanovanjske razmere,
  • mobilnost ter
  • počutje.

Ker je vaše mnenje pomembno in ker lahko prispeva k izboljšanju socialnega in ekonomskega položaja študentov ter kakovosti visokošolskega in višješolskega strokovnega študija v Sloveniji, vas vabimo, da do 15. junija 2019 namenite približno 30 minut svojega časa in izpolnite vprašalnik na spodnji povezavi:

https://www.1ka.si/a/216885

Za sodelovanje se vam v imenu raziskovalne skupine Pedagoškega inštituta v Ljubljani že vnaprej iskreno zahvaljujemo!