Usposabljanje za notranje presojevalce sistemov vodenja kakovosti

Usposabljanje za notranje presojevalce sistemov vodenja kakovosti

V torek, 24. 9. 2019, je med 9.00 in 14.00 dr. Branko Škafar v predavalnici E15 na BIC Ljubljana, Cesta v Mestni log 47 v Ljubljani, izvedel delavnico z nazivom Usposabljanje za notranje presojevalce sistemov vodenja kakovosti.

Na usposabljanju v organizaciji Skupnosti VSŠ je udeleženkam in udeležencem podrobneje predstavil naslednje tematike:

• predstavitev sistemov vodenja kakovosti,
• pomen notranje presoje,
• predstavitev dela notranjih presojevalcev,
• praktično delo (priprava na notranjo presojo – izdelava vprašalnika in urnika notranje presoje, izvedba notranje presoje, priprava poročila o notranji presoji in nekaj primerov pravilnega ravnanja na notranji presoji).

Namen delavnice je bil usposobiti udeleženke in udeležence, da lahko izvajajo notranjo presojo sistema vodenja kakovosti na svoji višji strokovni šoli, delavnica pa je bila namenjena tudi vsem, ki so želeli obnoviti svoje znanje na tem področju. Usposabljanja se je udeležilo 19 udeleženk in udeležencev z 11 različnih višjih strokovnih šol. Njihova mnenja o izvedeni delavnici so pozitivna in tovrstnih izobraževanj v organizaciji Skupnosti VSŠ si udeleženci želijo še več.