Uspešno izvedena 11. letna konferenca: Kakovost v višjih strokovnih šolah

Uspešno izvedena 11. letna konferenca: Kakovost v višjih strokovnih šolah

11. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah z nazivom Izobraževanje za družbeno odgovornost, je pod okriljem Skupnosti VSŠ in Višje strokovne šole Slovenj Gradec potekala 19. maja 2022 od 9.00 do 14.00, v novih prostorih Šolskega centra Slovenj Gradec.

Tematika letošnje konference, namenjene ravnateljem in direktorjem višjih strokovnih šol, predstavnikom komisij za kakovost, predavateljem in vsem, ki jih zanima kakovost izobraževanja v Sloveniji, se je nanašala na dobre prakse na področju višjega strokovnega šolstva, projekt Izpopolnjevanja CiljajVišje! in spodbujanje kakovosti kadrov na VSŠ. Na kratko so bili predstavljeni tudi izbrani prispevki, ki tematsko pokrivajo spodbujanje in zagotavljanje družbene odgovornosti. Skupno se je konference udeležilo 46 udeležencev iz različnih institucij, javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, izbranega podjetja, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Andragoškega centra Slovenije (ACS) in Inštituta za razvoj družbene odgovornosti (IRDO).

Uvodoma je mag. Gabrijela Kotnik, predsednica Komisije za kakovost pri Skupnosti VSŠ, pozdravila vse navzoče in poudarila zadovoljstvo ob organizaciji tokratne, že enajste konference v novih prostorih Šolskega centra Slovenj Gradec. V uvodnem pozdravu so udeležence nagovorili tudi mag. Janja Razgoršek, ravnateljica VSŠ Slovenj Gradec, mag. Tjaša Vidrih, članica Upravnega odbora Skupnosti VSŠ in mag. Katja Dovžak, sekretarka MIZŠ. 

V okviru prvega plenarnega dela konference se je zvrstilo pet predavanj, na njih so spregovorili:

dr. Anita Goltnik Urnaut in Branka Mulej: Uresničevanje družbene odgovornosti v VSŠ s projektom Izpopolnjevanja CiljajVišje! V sklopu prvega predavanja sta dr. Anita Goltnik Urnaut in Branka Mulej predstavili projekt izpopolnjevanje strokovnih delavcev v VSŠ kot inovativen primer omogočanja vseživljenjskega učenja in dober primer družbene odgovornosti višjih strokovnih šol, Skupnosti VSŠ in MIZŠ do zaposlenih v VSŠ. Preko vključevanja predavateljev v izpopolnjevanja je zagotovljena tudi družbena odgovornost do študentov, organizacij in širše družbene skupnosti.

mag. Katja Dovžak in Nataša Hafner Vojčić, MIZŠ: Izobraževanje za družbeno odgovornost.
mag. Katja Dovžak je predstavila načrtovane in realizirane ukrepe MIZŠ znotraj Evropske kohezijske politike (EKP), pomembne za višje strokovne šole, med katerimi je izpostavila sofinanciranje šolnin, delovanje kariernih centrov, izpopolnjevanje strokovnih delavcev, razvoj učnih gradiv, študija na daljavo, promocijske, animacijske in informativne dejavnosti. Dotaknila se je tudi novega Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1). V nadaljevanju je Nataša Hafner Vojčić predstavila predlog Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol, v katerem so spremembe v izračunu letnega obsega sredstev, vrednotenju diplomantov in normativih za določitev obsega organiziranega izobraževalnega dela. Predstavitev si lahko pogledate TUKAJ.

mag. Anita Hrast, IRDO: Predstavitev družbene odgovornosti in nagrade HORUS.
Predstavnica IRDO, mag. Anita Hrast je predstavila sestavo in aktivnosti inštituta, ki že 14 let podeljuje Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS in izvaja izobraževanja za pridobitev certifikata Vodja ter Strateg za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja. Predstavitev si lahko pogledate TUKAJ.

V nadaljevanju se je predstavilo uspešno lokalno podjetje, Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., ki je v letu 2020 prejelo nagrado za družbeno odgovornost HORUS v kategoriji srednje velika neprofitna pravna oseba. Predstavnica Teja Račnik je opisala njihovo trajnostno strategijo in cilje, ki jih udejanjajo na vseh ravneh poslovanja, njihovo odgovornost do zaposlenih, uporabnikov in lokalnega okolja. Predstavitev si lahko pogledate TUKAJ.

Plenarni del konference se je zaključil s predstavitvijo dejavnosti Andragoškega centra Slovenije na področju razvoja kakovosti izobraževanja odraslih. dr. Tanja Možina je izpostavila aktualne projekte in naloge Andragoškega centra, usposabljanja in spopolnjevanja, kazalnike in standarde kakovosti v pripravi, spletni portal Mozaik kakovosti, nacionalno omrežje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih in spodbude za razvijanje kakovosti, Zeleni znak kakovosti. Predstavitev si lahko pogledate TUKAJ.

Drugi del konference, ki ga je vodila dr. Anita Goltnik Urnaut, se je začel s podelitvijo dobitnikom priznanj za leti 2021 in 2022.

Dobitniki priznanj Skupnosti višjih strokovnih šol Republike Slovenije za leto 2022 so:
Za 20 letno uspešno delovanje:

 • Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Višja strokovna šola 
 • ABITURA, Podjetje za izobraževanje, d.o.o., Celje, Višja strokovna šola 
 • ACADEMIA Višja strokovna šola 
 • B2 d.o.o., Višja strokovna šola Ljubljana 
 • ERUDIO Višja strokovna šola 
 • GEA College CVŠ, Družba za višješolsko izobraževanje – Center višjih šol, d.o.o.

Za posameznika:

 • dr. Živa Deu (ŠC Ljubljana),  za izjemne uspehe in dosežke pri izobraževalnem in raziskovalnem delu na področju višjega šolstva.

 

Na podlagi razpisa »Izbor najboljših diplomantov in mentorjev praktičnega izobraževanja v okviru Skupnosti VSŠ«, so bile letos prvič podeljene nagrade:

Za naj mentorja:

Janez Vrabel, Franc Krušic, Mateja Seničak, Sebastjan Plevčak, Mag. Zvonka Krištof, Simon Jeraj, Sara Božanić, Erika Kurspahič, mag. Boštjan Jež, mag. Jernej Mali, Nataša Hašaj in  Karlinca Delbello.

Za naj diplomanta:

Monika Meško, Maruša Vranc, Sara Žnidaršič, Žiga Merslavič, Aleksandra Štruc, mag. Marko Rožič, Verica Lajkovič, Damjan Ozmec, Zorana Kodrič, mag. Staša Sever, Gašper Marič in Barbara Železnik.

Za najboljše diplomsko delo:

Priznanje za sodelovanje v izboru za najboljše diplomsko delo so prejeli študentje in njihovi mentorji na višji strokovni šoli.

Priznanja je prejelo 18 študentov in njihovih mentorjev. Med njimi: 

Za najboljše diplomsko delo:

Študentka: Ines Prater; naslov diplomskega dela: VPLIV OVSA V KOZMETIČNIH IZDELKIH NA ATOPIJSKI DERMATITIS; mentorica: Laura Sardinšek.

Za 2.mesto:

Študent: Jure Mlakar;  naslov diplomskega dela: ROČNI SKOBLJIČ OBLIKOVANJE, IZDELAVA IN UPORABA; mentorica: dr. Živa Deu.

Za 3.mesto:

Študentka: Ines SENICA naslov diplomskega dela: ZAŠČITA BLAGOVNE ZNAMKE SLAŠČIČARSTVA SENICA; mentorica: Vesna Poštuvan.

Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj!

Sledila je predstavitev  štirih izbranih strokovnih referatov. Predstavitve in razpravo je vodila dr.  Andreja Križman:

 1. dr. Vesna Trančar: Izzivi koncepta družbene odgovornosti podjetij in organizacij 21. stoletja (Šolski center Ptuj, Višja strokovna šola). (Zametki družbene odgovornosti, njen pomen za družbo in okolje ter področja, na katerih lahko podjetja uresničujejo cilje družbene odgovornosti).
 2. mag. Metka Galič: Opolnomočenje študentov pri pouku trženja (SIC Brežice, Višja strokovna šola). (Družbeno odgovorno ravnanje in zavedanje pomena internega trženja).
 3. Karmen Grudnik in Jožica Ovčjak: Višja strokovna šola Slovenj Gradec in Podjetniški center Slovenj Gradec – sodelovanje za razvoj skupnosti (Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola). (Sodelovanje šole z različnimi institucijami v ožjem in širšem okolju za družbeno odgovorno ravnanje in prispevek k trajnostnemu razvoju).
 4. Robert Šifrer: Poučevanje elektroenergetike in družbena odgovornost (Šolski center Kranj, Višja strokovna šola). (Družbena odgovornost v elektrotehniki s pomočjo kriterijev prednosti in slabosti ter osebno odgovorno odločanje, ki ga je potrebno prenesti na študente).

11. letna konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah se je zaokrožila z zaključno zahvalo gostiteljice mag. Gabrijele Kotnik in in z zahvalo generalne sekretarke Skupnosti višjih strokovnih šol, Alicie Leonor Sauli Miklavčič ter z ogledom novih prostorov Šolskega centra Slovenj Gradec.