Upravni odbor Skupnost VSŠ

Upravni odbor Skupnost VSŠ

13. seja UO Skupnosti VSŠ je bila v četrtek, 6. julija 2017 na Vranskem in je potekala kot primopredaja poslov med UO 2014-2017 in UO 2017-2020. Člani so pregledali dosedanje delo, finančno stanje Skupnosti, projektno delovanje Skupnosti VSŠ ter potrjene projekte za razvojni načrt 2017-2020.

Velik del srečanja je bil namenjen razpravi in podelitvi izkušenj članov ob delovanju v UO ter lastnih pričakovanjih v prihodnje.

Večini članov UO je bil na volitvah dodeljen nov mandat, trem članom pa se je mandat iztekel: dr. Blanki Vombergar, dr. Marijanu Pogačniku in Miranu Lampretu. Predsednik Skupnosti VSŠ Alojz Razpet se je vsem trem zahvalil za vso dosedanje sodelovanje in trud, ki so ga vložili v samo delo Skupnosti VSŠ.