Udeležili smo se 5. znanstvene konference z naslovom »Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse«

Udeležili smo se 5. znanstvene konference z naslovom »Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse«

Tudi v letu 2020 so Pedagoški inštitut, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja organizirali 5. znanstveno konferenco z naslovom »Medsebojni vpliv raziskovanja in prakse«. Osnovni cilj znanstvene konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Letošnja konferenca ima kot svoj cilj izpostaviti tudi raziskovalni in praktični vidik vzgoje in izobraževanja, pri čemer pa, seveda, ostaja odprta za vse druge pristope in usmeritve. Konferenca je potekala 9. in 10. septembra 2020, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana).  Na dvodnevni konferenci, je bilo predstavljenih 51 prispevkov ter 3 panelne razprave. Na osrednjem delu konference sta kot vabljena predavatelja sodelovala dr. Sonja Rutar s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem ter mag. Ivan Lorenčič iz II. gimnazije Maribor, konferenca pa se je zaključila z okroglo mizo z naslovom “Izobraževanje na daljavo II – Nadzorovanje in kaznovanje?”. S strani Skupnosti VSŠ je na konferenci sodelovala Jasmina Poličnik s prispevkom  ApprenticeTrack kot učinkovito IKT-orodje za vodenje, spremljanje in merjenje praktičnega izobraževanja. V sklopu predstavitve je bilo izpostavljana nuja po dodatnem izobraževanju tudi organizatorjev praktičnega izobraževanja in kako je bil zanje oblikovan poseben program izobraževanja skozi projekt CiljajVišje! tudi z namenom predstavitve aplikacije Apprentice Track.