Udeležili smo se 2. seje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo

Udeležili smo se 2. seje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo

2. seje Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo se je udeležila predstavnica Skupnosti VSŠ, generalna sekretarka Jasmina Poličnik. Seja je potekala 4. oktobra 2019 v Ljubljani. Osrednja tema srečanja je bila predstavitev vizije evropskega visokošolskega prostora, katero je predstavila dr. Erika Rustja iz MIZŠ.

Udeleženci so razpravljali in potrdili usklajeno prioritetno listo vsebin, ki jim mora BFUG (Bologna Follow Up Group) slediti, in sicer:

1. Financiranje
2. Raziskovalna dejavnost
3. Inovativno, prožno in ustrezno učenje in poučevanje
4. Digitalizacija
5. Internacionalizacija in mobilnost
6. Družbena vloga visokega šolstva
7. Odprtost visokega šolstva
8. Upravljanje in avtonomija
9. Vseživljenjsko učenje