Udeležba na European Vocational Skills Week 2019

Udeležba na European Vocational Skills Week 2019

European Vocational Skills Week je kot osrednji dogodek potekal v Helsinkih na Finskem med 14. in 18. oktobrom 2019. Pod okriljem letošnjega tedna se je po različnih lokacijah zvrstilo kar 1749 dogodkov v 46 različnih državah – zemljevid in seznam dogodkov je dosegljiv TUKAJ. Skupnost VSŠ je promovirala 12 dogodkov v sklopu tedna.

Letošnji teden poklicnih spretnosti je potekal pod sloganom ‘VET for All, Skills for Life’ – Poklicno in strokovno izobraževanje za vse, spretnosti za življenje. Ob različnih dogodkih, ki so potekali, je vzporedno potekala močna promocijska kampanija preko različnih aktivnosti (socialna omrežja, natečaji in nagrade, kvizi, televizijske in radijske reportaže, ambasadorji itd.).

Dogodek je odprla ga. Mika Tammilehto, direktorica Direktorata za poklicno in strokovno izobraževanje Ministrstva za izobraževanje in kulturo na Finskem, ki je poudarila pomen poklicnega in strokovnega izobraževanja v pridobivanju ustreznih spretnosti in kompetenc, ki omogočajo mladim vstop na trg dela. Več informacij o dogajanju po posameznih dnevih je dostopnih TUKAJ. Ključna razprava tedna je bila, kako lahko poklicno in strokovno izobraževanje pripomore na področjih odličnosti, inkluzije in vseživljenjskega izobraževanja.

Kot ambasador je bila za Slovenijo izbrana ga. Adrijana Hodak, vodja MIC-a Šolskega centra Nova Gorica. Dogodek je zaključila ga. Marianne Thyssen, evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in vključevanje.
Več informacij je dosegljiv na TEM SPLETIŠČU.