Udeležba na DEQAR konferenci v Madridu

Udeležba na DEQAR konferenci v Madridu

Evropski register nacionalnih agencij za kakovost v visokem šolstvu (EQAR) je posvet organiziral 7. in 8. oktobra 2019 v Madridu. Namenjen je bil članicam EQAR-ja in je odpiral vprašanje premika od kakovosti k avtomatskemu priznavanju in mobilnosti. Posvet je bil organiziran kot del Erasmus+ projekta DEQAR – vzpostavitev podatkovne baze poročil o kakovosti zunanjih akreditacij.

Cilj posveta je bil:

– omogočiti in podpreti vzajemno učenje in izmenjavo izkušenj med odločevalci deležniki in raziskovalci;
– predstaviti in ovrednotiti izkušnjo deležnikov, ki so sodelovali v pilotnem izvajanju projekta;
– predstaviti primere dobrih praks uporabe DEQAR-ja;
– predlagati izboljšave, ki bodo pripomogle k razvoju DEQAR-ja.

Posveta so se udeležili predstavniki članic EQAR-ja – ministrstva in drugi deležniki, DEAQR projektni partnerji (nacionalne agencije za zagotavljanje kakovosti, univerze), ENIC NARIC centri, raziskovalci.

Uvodni nagovor s strani Evropske komisije je imela Sophia Eriksson Waterschoot, direktorica Direktorata za mlade, izobraževanje in program Erasmus+. Kot ključnega je izpostavila izziv, kako združiti upravljanje različnih institucij na področju izobraževanja. Stališče Evropske komisije je, da se ne ustanavlja novih struktur, pač pa zgolj moderirajo povezave med obstoječimi (EHEA, EEA in za raziskovanje). Temu je namenjeno spodbujanje povezovanja med univerzami, ki se dotika tudi vprašanja zagotavljanja kakovosti in internacionalizacije. Evropska komisija je tako aktivno podprla univerze s posebnim razpisom za pilotno izvajanje aktivnosti konzorcijev univerz v višini 14,5 milijona evrov. Kot eden primerov konzorcijev je bil izpostavljen ARQUAS koordinatorja Univerze Carlosa III iz Madrida.

Posvet je nadaljeval predsednik EQAR-ja, Karl Dittrich. Izpostavil je EUniQ project, kjer se pripravlja nova metodologija za zagotavljanje kakovosti med univerzami, ki bi morala prepustiti odgovornost in možnost tveganja za napake institucijam samim. Odpira vprašanje kakovosti inovativnosti in učinka – tega nacionalne agencije za zagotavljanje kakovosti ne zmorejo vrednotiti, lahko so vpete le v zagotavljanje kakovosti poučevanja, učenja in raziskovanja. Fleksibilnost in zaupanje sta osnovna elementa za delovanje konzorcijev univerz, potrebno je sodelovanje tako z ministrstvi kotz  NA.

Na posvetu so bili v sklopu world caffe predstavljeni novi trendi in razvojni projekti, ki lahko vplivajo na obstoječe politike. Med njimi je Skupnost VSŠ, ki jo je predstavljala Jasmina Poličnik, predstavila aktivnosti za zagotavljanje in izboljšanje kakovosti praktičnega izobraževanja, ki se pripravljajo v projektih Apprentice Track (vzpostavljanje sistema za merjenje in spremljanje PRI), MentorTrain (usposabljanje mentorjev v podjetjih) ter ApprenticeshipQ (pregled in dopolnitev obstoječih orodij za praktično izobraževanje).

Več informacij o dogodku je dostopnih TUKAJ.