Udeležba na delavnici Reversed Peer Learning Activity on Learning & Teaching

Udeležba na delavnici Reversed Peer Learning Activity on Learning & Teaching

8. marca 2019 sta se predstavnici Skupnosti VSŠ, Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič in Jasmina Poličnik udeležili delavnice Reversed Peer Learning Activity on Learning & Teaching, ki sta jo organizirala EURASHE in poljska rektorska konferenca javnih visokih šol v Varšavi.

Uvodnemu pozdravu predsednika rektorske konference Witolda Stankowski in namestnika ministra Ministrstva za znanost in visokošolstvo Sebastiana Skuze je sledila predstavitev poljskega visokega strokovnega šolstva: poljski kontekst visokega šolstva, poskus uporabe ECVETa in kvalifikacij na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja pri pripravi študijskih programov, načrtovanje spretnosti v prihodnosti – zelene spretnosti za trajnostni razvoj, strokovno izobraževanje in meta spretnosti v visokem šolstvu, strokovna zaposlitev in sinergija med visokim šolstvom ter trgom dela. V nadaljevanju delavnice so evropske trende na posameznem področju predstavili mednarodni strokovnjaki: Richard Thorn (profil in vloga stroškovnega izobraževanja v spreminjajoči družbi), Florian Rampelt (digitalizacija v visokem šolstvu), Adam Gajek (študentski pogled na izobraževanje po meri učečega). Predstavitvam so sledile razprave po posameznih skupinah.

Obrnjen pristop vzajemnega učenja omogoča EURASHE podpirati razprave svojih članov o vlogah in različnih vidikih in viziji strokovnega izobraževanja, izvajanju in integraciji bolonjskega procesa in njegov odraz v nacionalnih politikah. Izhodišče je nacionalno poročilo s ključnimi vprašanji in pomisleki. Koncept temelji na nacionalnem ozadju s ključnimi vprašanji na določenem področju, ki ga je izbrala gostiteljska organizacija, na katerega dajo vpogled v mednarodne trende ustrezni strokovnjaki. Sledi razprava med lokalnimi in mednarodnimi udeleženci. Pričakovani rezultat dogodka je nabor pripomb in zaključkov, ki lahko služijo nadaljnji razpravi in nacionalnemu političnemu delu, hkrati pa predstavlja boljše razumevanje ustreznih vprašanj znotraj EU skupnosti.

Več o delavnici preberite na spletišču EURASHE.