Tretje srečanje mentorjev praktičnega izobraževanja v organizacijah v okviru projekta ApprenticeTrack

Tretje srečanje mentorjev praktičnega izobraževanja v organizacijah v okviru projekta ApprenticeTrack

V sredo, 23. septembra 2020 ob 12.00, je preko aplikacije Zoom potekalo tretje spletno srečanje mentorjev praktičnega izobraževanja v organizacijah v okviru projekta ApprenticeTrack.

Srečanja so se udeležili mentorji praktičnega izobraževanja iz različnih podjetij in predstavnici Višje strokovne šole, Ekonomske šole Celje, Metka Nosan in Mojca Sendelbah kot koordinatorica projekta ter člani Skupnosti VSŠ: generalna sekretarka Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič kot vodja projekta, vodja razvoja Miha Zimšek in strokovna sodelavka Branka Mulej.

Mojca Sendelbah je predstavila Modul 2: Izvajanje praktičnega izobraževanja: njegov pomen, teme , primere oz. izzive za reševanje. Mentorji so izbrali temo za predstavitev na naslednji delavnici v živo.