Tag Archives: Presoja kakovosti

ECHE (002)
Skupnost VSŠ uspešno opravila presojo kakovosti izvajanja ECHE listine

V četrtek, 5. decembra 2019, smo na Skupnosti VSŠ imeli evalvacijo CMEPIUSa, ki je presojal kakovost izvajanja ECHE listine kot strategije internacionalizacije konzorcija višjih strokovnih šol (VSŠ). Evalvatorki s CMEPIUS-a mag. Martina Tekavec Bembič in Maja Milas sta bili po pregledu dokumentacije in pogovorih z različnimi skupinami deležnikov v okviru našega delovanja zadovoljni – prejeli smo kar nekaj pohval in spodbud za nadaljnje delo ter tudi nekaj predlogov za izboljšave.