Tag Archives: MUNERA3

skupinska1 (Medium)
Udeležili smo se konference v sklopu projekta Munera3

Munera3 je projekt, ki ga kot koordinator vodi Šolski center Nova Gorica in bo trajal v obdobju 2018 do 2022. V projekt je vključenih 86 srednjih in višjih strokovnih šol po Sloveniji. V projektu izvajajo programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.

15. REDNA SKUPŠČINA SKUPNOSTI VSŠ

Sončen Bled je 13. februarja gostil 65 udeležencev (40 višjih strokovnih šol in 15 ostalih udeležencev) 15. redne skupščine Skupnosti VSŠ. Ker je bilo prisotnih 40 predstavnikov od 47 višjih strokovnih šol, ki so imeli glasovalno pravico, je bila skupščina s 85,1% sklepčna.