Tag Archives: 2. vpisni rok

arrows-2167840_1920
Vpis v višje strokovno izobraževanje v 2. prijavnem roku v študijskem letu 2019/2020

Izbirni postopek za vpis v višje strokovno izobraževanje v drugem prijavnem roku v študijskem letu 2019/2020 je za vse prijavljene kandidate opravila Višješolska prijavna služba s sedežem na Šolskem centru Celje. 23. septembra 2019 bodo kandidati pisno obveščeni o izidu izbirnega postopka. Vsi podatki o tem so bili poslani tudi višjim strokovnim šolam. Sprejeti kandidati se morajo v 1. letnik vpisati do 1. oktobra 2019, o datumu vpisa jih pisno obvestijo višje strokovne šole.