Svetovalni svet EOK

Svetovalni svet EOK

12. in 13. decembra 2017 je na pobudo Evropske komisije se sestal Svetovalni svet EOK v Bruslju. Pregledali smo relevantna dogajanja na področju razvoja Evropskega sodelovanja in izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja, informacije o Bolonjskem procesu, informacije o naslednjih predsedovanjih Estonije in Bolgarije ter informacije predstavnikov svetovalnega sveta EOK, Evropske komisije, Sveta Evrope, CEDEFOP-a in predsedstva. Evropska komisija je predstavila nacionalne razvoje pri implementaciji EOK in Validacije predhodno pridobljenega znanja. Finska je predstavila poročilo NOK. Prispevek Ali nacionalno ogrodje kvalifikacij (NOK) prinaša dodano vrednost – kako meriti in vrednotiti učinek NOK?, razpravljali smo o delovnem načrtu svetovalnega sveta EOK za 2018 do 2019, razprava je tekla tudi o skupnem pristopu k posodobitvi sklicevanj na EOK kakor tudi o prostovoljnih postopkih sklicevanja mednarodnih kvalifikacij na NOK. Predstavljen je bil predlog vsebine EOK konference ob 10 letnici EOK, ki bo 15. in 16 marca v Bruslju. Pregledali smo program aktivnosti sodelovalnega učenja kot del svetovalnega sveta EOK za 2018 do 2019. Luksemburg je predstavil enkratno poročilo Validacije predhodno pridobljenega znanja. Sledile so informacije o posodobitvi Evropskega inventarja na področju Validacije predhodno pridobljenega znanja v 2018 z nacionalnimi in tematskimi poročili ter razprava o dogodku Validacije predhodno pridobljenega znanja.

Več o EOK najdete na: https://ec.europa.eu/ploteus/.

Več o EOK najdete na: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/european-inventory-on-nqf.