Strokovni obisk v Oxfordu in Londonu

Strokovni obisk v Oxfordu in Londonu

Od 3. do 6. maja se je skupina ravnateljev in direktorjev višjih strokovnih šol udeležila študijskega obiska v Oxfordu in Londonu.

Takoj ob prihodu se je skupina udeležila polfinalnih zagovorov pod naslovom »Map the System« na Saïd Business School, ki ga je organizirala Oxfordska Univerza.

Sledil je obisk West London Institute of Technology, kjer so predstavili svoje kampuse in strokovne usmeritve ter razvoj v okviru visokošolskega prostora. Predstavili so specializirane laboratorije in potek dela v njih ter potek posodabljanja in prenove programov kakor tudi tesno sodelovanje s trgom dela in lokalnimi delodajalci med katerimi je največje letališče Heathrow, ki je tudi največji delodajalec na posameznem delovišču v Londonu. Še posebej so ponosni na svoj sistem vajeništva.

Srečanje z BTEC in Pearson je predvsem osvetlilo način pristopanja pripravi novih in prenove obstoječih študijskih programov ter zagotavljanja kakovosti izvedbe omenjenih programov in strokovna podpora, ki jo nudi BTEC oz. Pearson.

Angleško združenje višjih strokovnih šol (Association of Colleges) je predstavilo strokovno in politično podporo, ki jo nudijo svojim članom kakor tudi novo Touring shemo za internacionalizacijo angleških višjih šol po Brexitu in izstopu iz Erasmus programskih držav.

V okviru Oxfordske univerze smo podrobneje spoznali Brasenose College in na Kellogg College, kjer smo dobili tudi dober pregled nad sodelovanjem in podporo med vsemi institucijami v okviru Oxfordske univerze kakor tudi nad različnimi ravnmi odločanja. Študenti in predavatelji so pobližje predstavili tudi višje in visokošolki vajeniški sistem, ki so ga študenti izjemno pohvalili saj jim nudi izjemno možnost napredovanja študija na delovnem mestu in s tem tudi nadaljnjega strokovnega razvoja.

Vodeni ogled glavne raziskovalne knjižnice Univerze v Oxfordu in ene najstarejših knjižnic v Evropi nas je popeljal skozi bogato zgodovino te ustanove in čas je kar prehitro minil saj je vodnik pravi poznavalec in ljubitelj knjižice in zgodovine Univerze v Oxfordu, o kateri bi nam z veseljem pripovedoval še ure in ure. Pred odhodom smo sodelovali na predavanju dr. Petra Drobaca »System Thinking and GOTO Projects at University of Oxford Saïd Business School, ki je pri vseh udeležencih pustilo globok pečat in ponudilo veliko idejnih možnosti uporabe v lastnem okolju.

Obogateni s temi neverjetnimi vtisi smo se polni novega zagona in zamisli za izboljšave vrnili novim zmagam naproti.