Strategija razvoja in uporabe spretnosti

Strategija razvoja in uporabe spretnosti

Skills Strategy Slovenia oz. Strategija razvoja in uporabe spretnosti je projekt OECD, ki ga v Sloveniji v sodelovanju z različnimi ministrstvi koordinira MIZŠ. V četrtek, 7. aprila je tako potekala 1. delavnica (od 3 predvidenih) z različnimi deležniki in je bila namenjena oceni stanja na področju razvoja, vzdrževanja in uporabe spretnosti v državi. OECD je predstavil Strategijo spretnosti, ki naj bi krepila sistem spretnosti in temelji na treh stebrih: razvijanju ustreznih spretnosti, učinkoviti uporabi spretnosti in aktiviranju ponudbe spretnosti. Kot izhodišče je bila postavljena vprašalnik o razvoju spretnosti, kateri so sledile razprave v manjših skupinah na temo določitve prednosti in pomanjkljivosti spretnostih, razsežnosti izzivov za razvoj spretnosti ter kot zaključek glasovanje o prevladujočih spretnostih – njihovih prednostih in izzivih. Delavnica je potekala v 8 skupinah, vseh deležnikov je bilo dobrih 90 – višje strokovne šole sta zastopala 2 predstavnika. Ob koncu srečanja je sodelujoče pozdravil še Andreas Schleicher, direktor za izobraževanje in spretnosti pri OECDju, ki je izpostavil pomembnost povezovanja različnih deležnikov z namenom, da se ideje (strategije, načrti) prevedejo v prakso. Meni, da je prednost Slovenije prav njena majhnost, saj je lažje vključiti različne deležnike. Spretnosti prihodnosti so spretnosti, s katerimi povezujemo različne vidike in točke dogajanja. Delavnico je zaključila ministrica MIZŠ dr. Maja Makovec Brenčič, ki je izpostavila, da je potrebno ozavestiti kaj že imamo in kamo gremo za nadaljnji razvoj. Pri tem se je zahvalila tako OECD kot organizatorju kot vsem sodelujočim.

 SSS_2 SSS_1