Srečanje strokovnjakov WP1 v okviru podporne aktivnosti SAPS

Srečanje strokovnjakov WP1 v okviru podporne aktivnosti SAPS

 1. in 8. februarja je na Bledu potekalo srečanje mednarodnih strokovnjakov v okviru podporne aktivnosti SAPS. Strokovnjaki so pregledali osnutek 4 publikacij Mobilizacija praktičnega izobraževanja za poslovni uspeh: Vodnik za mala in srednje velika podjetja.

Strokovnjaki so opredelili 4 ključne faze za mobilizacijo:

 1. Angažiranje SMP-jev za PRI
 2. Priprava SMP-jev na PRI
 3. Uvajanje študentov v PRI
 4. Izvedba PRI

V okviru vsake od omenjenih faz so pripravili:

 1. Kratek opis
 2. Priložnosti
 3. Skupni problemi in zmotna prepričanja
 4. Koraki do uspeha
 5. Učinkovite prakse
 6. Zagotavljanje kakovosti
 7. Upoštevanje posebnih potreb

V nadaljevanju bomo do konca leta 2018 izdali omenjene publikacije v slovenščini in pričeli promocijsko kampanjo med SMP-ji in izobraževalnimi ustanovami.