Srečanje Strateške skupine CHAIN5

Srečanje Strateške skupine CHAIN5

Na virtualnem srečanju Strateške skupine CHAIN5, 4. decembra 2017, smo pregledali smo odzive seminarja WBL novembra v Lutnu. Odzivi so bili dobri tako na vsebino kot na organizacijo. Predlagano pa je bilo s strani nekaterih udeležencev, da je bil seminar bolj fokusiran na odrasle študente in ne toliko na redne študente. V bodoče je dobro zajeti celotno področje v vseh svojih raznolikih načinih izvedb.

Priprave na Letno konferenco pod naslovom Let the European Level 5 Area Drive Change and Connect Talent v Bruslju 8. in 9. marca so že v polnem teku in dogodek je že objavljen za prijavo na spletni strani kot v priloženih novičkah. Prav tako pa je odprt tudi poziv za prispevke. Vabilo z osnutkom programa je v prilogi.

Memorandum o sodelovanju z EURASHE je še vedno v fazi dogovarjanja.

Novičke bodo izhajale mesečno vsi pa so vabljeni, da pošljejo morebitne zanimive prispevke v objavo.

CHAIN5 bo sodeloval z deležniki na nacionalni konferenci v San Sebastianu konec maja, junija bo v Dublinu gostil kitajsko delegacijo in oktobra bo v sodelovanju z EfVET organiziral konferenco v Comu.

CHAIN5-newsletter 27

Program_ CHAIN5 conference_marec 2018