Srečanje Strateške skupine CHAIN 5

Srečanje Strateške skupine CHAIN 5

Srečanje Strateške skupine CHAIN 5 je potekalo 29. septembra v Rotterdamu. S strani Evropske komisije je prišla pobuda za organizacijo mreže študentov ravni 5 po EOK. V ta namen bi želeli da med našimi študenti izberemo predstavnika ki se bo pridružil Evropski mreži vajencev (European Apprentices Network – EAN), ki je iniciativa EK, Obessu in Evropskega Foruma Mladih. Na podlagi tega se je porodil predlog za organiziranje Evropske mreže študentov ravni 5 po EOK kar bi našemu najpomembnejšemu deležniku omogočilo večjo izmenjavo izkušenj, znanja in tudi mreženja. V ta namen se bo Hans Daale sestal z Obessu.

CEDEFOP je zagnal prvo srečanje praktikov na 4 različnih razvojnih področjih PSI. Člani CHAIN5 so vključeni v 2 tematski skupini. Marca 2018 bo naslednje srečanje na katerem bodo predstavljeni že prvi rezultati skupnega dela.

Pravni status CHAIN5, ki ni samostojna pravna oseba ima svoje slabosti in prednosti. Glede na to, da trenutno deluje kot prostovoljna mreža oz. strokovna platforma praktikov ravni 5 po EOK ni finančnih in drugih obveznosti, ki bi iz tega naslova zaposlitev sledila. Po drugi strani pa se prav zaradi tega CHAIN5 ne more prijavljati na projekte. Hans Daale se podrobno pozanima o najboljših možnostih ustreznega pravnega statusa CHAIN5.

Memorandum o sodelovanju z EURASHE je še vedno v fazi dogovarjanja.

Potrebno je pripraviti stališča za Ministrsko konferenco evropskega visokošolskega prostora. Hans Daale in Alicia Leonor Sauli Miklavčič bosta vnesla stališča CHAIN5 v izjavo EURASHE, ki je eden od 4 deležnikov, ki imajo na ministrski konferenci možnost predstavitve svojih stališč in predlogov.

V okviru EVSW bo CHAN5 pripravila in vodila delavnico skupaj z EURASHE in Eucen.

Za seminar v Lutnu je vse pripravljeno. Pričakujemo 55 udeležencev.

Naslednja letna konferenca 2018 bo v Bruslju najava bo objavljena v novembrski novičkah.

Želje članov je da bi se ustanovile znotraj CHAIN5 tematske skupine vendar CHAIN5 nima kapacitete, da bi to lahko vodila in izpeljala, saj deluje popolnoma na prostovoljni osnovi.

V juniju se napoveduje študijski obisk iz ZDA za katere bomo organizirali dogodek on 10-letnici EOK v Dublinu. Obiskali bodo tudi Irsko, Nizozemsko in Belgijo.

Naslednje srečanje je v okviru CHAIN5 seminarja v Lutnu 9. novembra 2017.