Srečanje Strateške skupine CHAIN 5

Srečanje Strateške skupine CHAIN 5

Predstavniki strateške skupine smo se na srečanju 9. novembra v Lutnu pripravili na vodenje delavnic na seminarju v Lutnu in pripravili izhodišča za oddajo poročil.

V okviru Evropskega tedna PSI bo EURASHE vodil delavnico SMART VET and PHE v kateri bodo predstavljeni projekti SAPS, PROCSEE in TANDEM. Člani CHAIN5 lahko prispevajo v okviru interaktivnih delavnic s svojim mnenjem na razpravo. Letna konferenca bo v Bruslju 8. in 9. marca 2018 in bo predvsem osredotočena na vlogo deležnikov ravni 5 po EOK: delodajalcev, študentov, zaposlenih, odraslih študentov in drugih izvajalcev ravni 4 in 6 po EOK in izkušnjam naših članov, ki jim bodo namenjene delavnice v okviru konference. V okviru prihajajoče ministrske konferenc je potrebno pripraviti stališče CHAIN5 on ravni 5 po EOK in njeni jasnejši in transparentnejši umestitvi v Evropski visokošolski prostor, saj je bilo na zadnji ministrski konferenci v Erevanu (2015) jasno sklenjeno, da je potrebno ravni 5 nameniti več pozornosti. Memorandum o sodelovanju z EURASHE je še vedno v fazi dogovarjanja.

Kot dogovorjeno bomo v bodoče sestanke strateške skupine izvedli virtualno oziroma v primeru dogodkov bomo dan pred dogodkom imeli sestanek strateške skupine.