Srečanje s predstavniki OECD in MIZŠ v sklopu projekta “Review on tackling inactivity and unemployment among youth”

Srečanje s predstavniki OECD in MIZŠ v sklopu projekta “Review on tackling inactivity and unemployment among youth”

V torek, 18. junija 2019 je v sklopu projekta “Review on tackling inactivity and unemployment among youth” potekalo srečanje s predstavniki OECD in MIZŠ, kjer smo s strani Skupnosti VSŠ predstavili višješolski izobraževalni sistem, višje strokovne šole in aktivnosti kariernih centrov.

Poudarili smo predvsem dobro sodelovanje z gospodarstvom, rezultate opravljene analize diplomantov in praktično izobraževanje. Predstavili smo rezultate opravljenega projekta, ki smo ga izvedli v letu 2018, in načrtovane aktivnosti, katerih se bomo lotili v letu 2019.

OECD so bili predstavljeni zbrani podatki:

– analiza VSŠ diplomantov po programih,
– vpisni podatki VSŠ študentov,
– rezultati raziskave Evroštudent VI.

Izpostavili smo, da so bili na ravni šol zaznani izzivi glede študentov s posebnimi potrebami, saj nimamo sistemsko urejenega pristopa (težava na infrastrukturni ravni, ni sistemske podpore, pač pa bolj odvisno od navdušenosti posameznikov). Enaka sistemska neurejenost je zaznana na področju vseživljenjske karierne orientacije in svetovanja.