Srečanje partnerjev, SAPS

Srečanje partnerjev, SAPS

Med 5. septembrom in 8. septembrom 2017 je na Malti potekalo srečanje partnerjev v projektu SAPS. V sklopu srečanja smo zaključili aktivnosti delovnega paketa 2, kjer smo uskladili in potrdili končno verzijo orodja za kakovostno praktično izobraževanje (ApprenticeshipQuality Toolkit). Fizični izvodi dokumenta so dostopni na Skupnosti VSŠ. Srečanje se je nadaljevalo z delavnico za pripravo ključnih sporočil z namenom izboljšanja privlačnosti praktičnega izobraževanja. Projekt je namenjen spodbujanju, pripravi in vključevanju malih ter srednjih podjetjih (MSPjev) v procese praktičnega izobraževanja, pri čemer so bistvena ključna sporočila, ki jih želimo posredovati MSPjem o praktičnemu izobraževanju. Na osnovi definiranih ključnih sporočil bodo partnerji v nadaljevanju projekta pripravili oglaševalsko akcijo. Tretji dan so udeleženci izvedli evalvacijo projekta in partnerstva ter pregledali aktivnosti, ki jih je potrebno realizirati do vmesnega poročila in v nadaljevanju projekta.