Srečanje koordinatorjev projektov na aktivnosti Erasmus+ – K3 – Forward – Looking Cooperation Projects

Srečanje koordinatorjev projektov na aktivnosti Erasmus+ – K3 – Forward – Looking Cooperation Projects

4. in 5. februarja je v Bruslju potekalo srečanje koordinatorjev projektov programa ERASMUS+, aktivnost K3 – v prihodnost usmerjeni projekti sodelovanja. Razpis je objavila Izvajalska agencija za kulturo, izobraževanje in avdiovizualno politiko (EACEA) v 2014.

V izhodišče srečanja je bilo postavljena predstavitev aktualnega dogajanja in povezanega razvoja zakonodajnih politik, poudarjen je bil željen doseg in vpliv projektov (v skladu z zastavljenimi cilji projekta) ter načini kako to realizirati.  Večji del srečanja pa je bil namenjen projektnemu vodenju in upravljanju – tako z administrativnega kot finančnega vidika. Ta del je zajel tako del prvega in cel drugi dan srečanja.

Srečanja se je udeležilo 69 koordinatorjev projektov oz. njihovih predstavnikov, 3 nacionalne agencije ter predstavniki tako Izvajalske agencije kot Direktorata za izobraževanje in kulturo Evropske komisije.

Na razpisu je bil izbran tudi projekt PROCSEE – Strengthening Professional Higher Education and VET in Central & South Eastern Europe. Koordinator projekta je Skupnost VSŠ in kot njen predstavnik se je srečanja udeležila Jasmina Poličnik. Tokom srečanja je bil projekt tudi vsebinsko predstavljen, hkrati pa smo se srečali tudi z odgovornimi za naš projekt – go. Simono Abbatangelo, Jasmine Rowlands in Jehanom Laroche.