Srečanje Erasmus+ konzorcija za mobilnost: ECHE evalvacija

Srečanje Erasmus+ konzorcija za mobilnost: ECHE evalvacija

13. junija 2019 je na Višji strokovni šoli Šolskega centra Škofja Loka potekalo srečanje Erasmus+ koordinatorjev v okviru projekta konzorcija za mobilnost E+ z naslovom: ECHE EVALVACIJA, ki jo je izvedla Jasmina Poličnik.

Osrednji namen srečanja delavnice je bila predstavitev končnega poročila za projekt KA130 2017, preverjanje učinkov mobilnosti iz projekta 2017 in dosedanje izkušnje ter pričakovanja CMEPIUSa v povezavi ECHE evalvacijo. Delavnica je bila namenjena Erasmus+ koordinatorjem konzorcija za mobilnost, srečanja se je udeležilo 25 oseb iz 5 različnih višjih strokovnih šol (4 javnih in 1 zasebne).

Udeleženci so izrazili visoko stopnjo učinkovitosti sodelovanja s koordinatorjem konzorcija 88 %, medtem ko nihče od anketiranih ni izrazil, da s strani koordinatorja ni prejel dovolj informacij. Visoka je tudi stopnja zadovoljstva reševanja težav – kar 92 % se jih je opredelilo kot zadovoljnih (le 8 % kot neopredeljenih). Med predlogi udeležencev je bilo največ pohval, le eden izmed udeležencev je izrazil željo po rednem srečevanju v obliki fizičnih srečanj, kot je bilo tokratno.