Srečanja za izvedbo projektov KA2

Srečanja za izvedbo projektov KA2

Srečanje pogodbenikov K2 2017

20. septembra 2017 je na CMEPIUSu potekalo srečanje pogodbenikov KA2 2017 – strateška partnerstva, katerega sta se udeležili Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič in Jasmina Poličnik. Skupnost VSŠ je v letu 2017 uspešno prijavili projekt SAT – Smart Electronic System for Tracking Apprenticeships. Več o projektu. Tema srečanja je bila izpolnjevanje vsebinskih in pogodbenih obveznosti. Udeleženci so pregledali tudi finančna pravila programa Erasmus+, ter pomen učinkov in trajnosti projektnih rezultatov. Na samem srečanju smo se pogovorili o odprtih vprašanjih glede na konkreten projekt s skrbnikom pogodbe.

Srečanje računovodij “E+ sredstva v praksi”

Na CMEPIUSu so 14. oktobra 2017 v Ljubljani organizirali srečanje računovodij E+ sredstva v praksi, kjer so predstavili načine in načela financiranja E+, katera so finančna pravila po posameznih akcijah (KA1 in KA2), katere so najpogostejše napake pri poročanju, kako poteka knjiženje sporazumov za nepovratna sredstva, davki ter vrste izplačil.  Za Skupnost VSŠ sta se srečanja udeležili Jasmina Poličnik in Marjetka Pirš.

Spletni seminar za uporabo MT+ – KA2

CMEPIUS je organiziral spletni seminar  o vnosu podatkov v orodje za spremljanje Mobility Tool+ in je potekal 17. novembra 2017. Na seminarju je bilo predstavljeno, kako se uporabniki v orodje vpišejo, kako v orodje vnesejo podatke ter kje in kako pripravijo vmesno ter končno poročilo.