Spodbujanje zdravja zaposlenih

Spodbujanje zdravja zaposlenih

Izpopolnjevanje Spodbujanje zdravja zaposlenih je potekalo med 24. 3. in 12. 4. 2021 pod okriljem Skupnosti VSŠ v obsegu 25 šolskih ur. Program je napisal in vodil prof. dr. Matej Tušak.

Dr. Matej Tušak je vrhunski psiholog, ki je vodilni strokovnjak na področju športne psihologije. S psihološko pripravo športnikov in ekip je sodeloval pri doseganju številnih medalj na največjih športnih tekmovanjih. Je redni profesor na Fakulteti za šport, kjer predava psihologijo športa in druge psihološke predmete. Kot gostujoči predavatelj sodeluje na številnih domačih in tujih fakultetah. Je avtor številnih knjig, znanstvenih in strokovnih člankov.
Izkušnje pri delu s športniki prenaša v poslovna okolja. Ukvarja se s svetovanjem posameznikom in podjetjem ter skupaj z njimi išče pot do uspeha. Je vodja psihološkega dela mednarodnega projekta 24@life, ki skrbi za preventivo na področju soočanja s stresom in zdravega načina življenja. Predava in vodi različne delavnice na temo stresa, spoprijemanja s stresom, motivacije, agresivnosti, osebnostne rasti, timskega dela, učinkovite komunikacije in mnogih drugih psiholoških fenomenov.

V programu izpopolnjevanja sta sodelovali tudi dr. Urška Bukovnik, ki je predstavila pomen zdrave prehrane za celostno zdravje in Katja Golja z vadbo za zdravo hrbtenico in dobro počutje.

Udeleženci so na izpopolnjevanju Spodbujanje zdravja zaposlenih seznanili s teoretičnimi izhodišči zdravja na delovnem mestu in vpliva zdravih zaposlenih na produktivnost, zadovoljstvo in znižanje absentizma. Spoznali so ekonomske vidike posledic stresa, izgorelosti in nezdravega načina življenja oziroma koristih ukvarjanja s telesno aktivnostjo na telesno in duševno zdravje. Pod vodstvom izkušenih predavateljev so praktično preizkusili različne tehnike obvladovanja stresa, telesnih vaj za zdravje in dobro počutje ter spoznali najnovejše principe zdrave prehrane in presodili ustreznost svojih prehranjevalnih navad.

Slika izpopolnjevanje

Slika: Posnetek srečanj v spletnem okolju Zoom

VTISI UDELEŽENCEV IZPOPOLNJEVANJA:
mag. Tjaša Vidrih, ravnateljica BIC Ljubljana Višja strokovna šola:
“Izpopolnjevanja spodbujanje zdravja zaposlenih sem se udeležila z velikimi pričakovanji, ki so se tudi v celoti uresničila. Že pred začetkom razglašene epidemije sem namreč začutila potrebo po določenih spremembah. Zavedala sem se, da se premalo gibljem, preveč sedim za računalnikom, o prehrani sicer kar nekaj vem, a žal pogosto ne upoštevam… Prav tako je način življenja precej stresen in nekaj trikov za preprečevanje tega stresa sem sicer že poznala, a vedno je priložnost, da se seznanim še z novimi. Zato sem se udeležila izpopolnjevanja in ob izvajanju z veseljem ugotovila, da sem naredila prav, saj sem prejela veliko koristnih, predvsem pa praktičnih nasvetov, ki jih z veseljem sedaj upoštevam v vsakdanjem življenju.”

Udeleženka: »Vsebine so življenjske in aktualne, nekaj o tematiki sem poznala zelo dobro že prej, nekaj malo manj, dobila pa sem nekaj konkretnih rešitev za obravnavano področje. sploh tiste drobne telesne vaje, ki lahko naredijo čudeže na s stresom obremenjenem telesu.«

Udeležencem so bili posebej všeč predavatelji, njihova strokovnost in izkušenost, praktično podane vsebine, praktični primeri, demonstracija vaj, tehnike sproščanja, telesne vaje, vsebine zdrave prehrane, razlage ozadja problematike, realni podatki o tematiki za Slovenijo, prejeti materiali in vaje (možnost uporabe v prihodnje).

Priporočila_spodbujanje zdravja_

Graf 1: Verjetnost priporočanja izpopolnjevanja sodelavcem

Zadovoljstvo_spodbujanje zdravja

Graf 2: Zadovoljstvo z izpopolnjevanjem spodbujanje zdravja zaposlenih