ŠOS objavlja razpis za denarno pomoč študentom zaradi posledic ukrepov proti širjenju COVID-19

ŠOS objavlja razpis za denarno pomoč študentom zaradi posledic ukrepov proti širjenju COVID-19

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in organizacijske oblike ŠOS v sodelovanju s Fundacijo Študentski tolar objavljajo poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči ob izbruhu koronavirusa. Namen poziva je reševanje trenutne socialne stiske študentov, ki je nastala kot posledica izbruha koronavirusa in onemogočenega opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (študentskega dela).

Predmet poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski, in sicer v višini 150,00 €. Med upravičence sodijo tudi študenti višješolskih študijskih programov.

Rok za predložitev vlog je do vključno 19. 5. 2020 (velja poštni žig). Prosilce pozivamo, da se na poziv prijavijo čim prej.

Besedilo razpisa, prijavni obrazec in odgovori na pogosto zastavljena vprašanja so na voljo TUKAJ.