Poziv k sooblikovanju novih politik EU

Poziv k sooblikovanju novih politik EU

Evropska komisija je objavila pozive k zbiranju ocen in informacij za pripravo novih politik, ki bodo kar najbolje izpolnjevale potrebe zainteresiranih javnosti:

  • vmesna ocena Erasmus+ 2021–2027 in končna ocena Erasmus+ 2014–20; z ovrednotenjem obeh programov želijo pridobiti informacije, ali projekt Erazmus + uresničuje svoj namen. Ocene programov zbirajo od 28. julija do 12. septembra 2022, rezultate pa bodo objavili v poročilu.
  • Digitalno izobraževanje – ugotavljanje dejavnikov, ki omogočajo uspeh; v času pandemije se je pokazala potreba po razvoju ekosistema, ki zagotavlja dostopno, visokokakovostno in vključujoče digitalno izobraževanje. Za ustvarjanje le tega pa je treba oblikovati politike in načrtovati naložbe, ki bodo vsem zagotavljale dostop do digitalnega izobraževanja. Informacije tega razpisa zbirajo od 1. avgusta do 16. septembra 2022, rezultati pa bodo služili kot predlog za priporočilo.
  • Digitalne veščine – izboljšave pri zagotavljanju le teh; že pred pandemijo se je kazala velika potreba po razvoju digitalnih veščin in današnja raven je še vedno nizka. Prisotne so razlike v razvitosti veščin glede na spol, družbenoekonomsko ozadje in urbanim ter ruralnim okoljem. Rezultati tega razpisa bodo ponudili vpogled, kako spodbuditi razvoj digitalnih veščin na vseh stopnjah izobraževanja in usposabljanja. Omenjene rezultate zbirajo od 1. avgusta do 16. septembra 2022 in bodo služili kot predlog za priporočilo.

Člani EfVET imate izjemno bogate izkušnje na omenjenih področjih, zato ste vabljeni, da posredujete svoje prispevke in tako vplivate na nove politike Evropske unije.