ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Šolski center Slovenj Gradec, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec
Telefon:(02) 884 65 02
E-pošta:visja.sola@sc-sg.si
Spletna stran:http://www.vss.sc-sg.si/
Kratek opis šole:

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC je šola s tradicijo, ki jo spremlja:

pozitivna naravnanost,
visoka strokovnost,
odlični materialni pogoji za študij, kjer sta čas in energija predavateljev usmerjena v študente,
strokovne ekskurzije in mednarodna usmerjenost,
možnost opravljanja prakse v tujini,
gostovanje strokovnjakov iz gospodarstva,
kvaliteta na vseh nivojih izobraževanja in
zadovoljni študenti/ke.
Dobrodošli na naši skupni poti.

Višješolski programi: Ekonomist, Poslovni sekretar, Informatika
Pridobljeni nazivi diplomanta: Ekonomist / Ekonomistka, Poslovni sekretar / Poslovna sekretarka, Inženir / inženirka informatike