ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Šolski center Ljubljana, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Aškerčeva cesta 1, 1000 Ljubljana
Telefon:(01) 241 16 83
E-pošta:vss@sclj.si
Spletna stran:https://visjasola.sclj.si
Kratek opis šole:

Delodajalci na vprašanje, kakšnega diplomanta višje šole si želijo, redno odgovarjajo, da takšnega, ki je prilagodljiv, komunikativen, iznajdljiv, pošten, marljiv, učljiv ipd., nato šele pride na vrsto njegova strokovnost. Kajti pravijo, da če ima vse našteto, se bo tudi posebnosti stoke v posameznem podjetju hitro naučil. Posebnost višješolskega študija je ravno v tem, da preko svoje praktične naravnanosti, projektnega dela, stika s podjetji izoblikuje čim bolj iznajdljive, široke, prilagodljive strokovnjake. Praktična naravnanost študija se kaže med drugim tudi v tem, da kar 40 % časa izobraževanja študent opravi v podjetjih oz. na praktičnih projektih za gospodarstvo. Poleg tega opravlja diplomsko delo na praktičnih primerih za izbrano podjetje in tudi tekom študija sodeluje v projektnih nalogah ali seminarskih nalogah, ki so zelo praktično naravnani. Zato tudi predavatelji in inštruktorji prihajajo neposredno iz podjetij oz. prakse oz. imajo preko svojega sodelovanja stalen stik s stroko v gospodarstvu.

Višješolski programi: Oblikovanje materialov (les, kovina), Mehatronika
Pridobljeni nazivi diplomanta: Inženir  / inženirka oblikovanja materialov, Inženir / inženirka mehatronike