ŠOLSKI CENTER KRANJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER KRANJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ime šole:Šolski center Kranj, Višja strokovna šola
Ulica, hišna številka, poštna številka pošta, in država:Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Telefon:(04) 280 40 00 in (04) 280 40 42
E-pošta:vss@sckr.si
Spletna stran:http://www.sckr.si/vss/
Kratek opis šole:

Izobražujemo za poklice prihodnosti. Pridobite veščine, znanje, spretnosti in usposobljenost za uporabo sodobne informacijske tehnologije, mehatronskih sistemov, organiziranje in vodenje del ter tehnoloških procesov, projektiranje in upravljanje elektroenergetskih naprav.

Višješolski programi: Ekonomist, Elektroenergetika, Informatika, Mehatronika, Organizator Socialne Mreže, Varovanje
Pridobljeni nazivi diplomanta: ekonomist / ekonomistka, inženir / inženirka elektroenergetike, inženir / inženirka informatike, inženir / inženirka mehatronike, organizator socialne mreže, inženir / inženirka varovanja