Sodelovanje z Univerzo Alfa BK – skupaj za odličnost

Sodelovanje z Univerzo Alfa BK – skupaj za odličnost

V tednu od 25. – 29. 9. 2017 je dr. Branko Škafar, predavatelj in evalvator kakovosti, predstavnik Skupnosti VSŠ v svetu NAKVISa in soavtor Modela odličnosti v višjih strokovnih šolah v okviru programa Erasmus+ le-tega predstavil na Univerzi Alfa BK v Beogradu. Predstavitvi modela je sledila delavnica za udeležence, ki jih je bilo skupaj 31. Dogodek je bil namenjen vodstvu institucije, udeležili so se je dekani in prodekani 4 fakultet univerze, predavatelji in rektor Slavko Vukša.

Udeleženci so morali praktično pripraviti vlogo za sodelovanje na razpisu in zbrati potrebne podatke.

Udeleženci so ugotovili, da bi sodelovanje na področju odličnosti lahko okrepili z več aktivnostmi in s tem pridobili tudi potrebno primerljivost, ki manjka tako v Sloveniji kot Srbiji na področju terciarnega strokovnega izobraževanja.