Smernice za izvedbo študijskega dela na višjih strokovnih šolah v študijskem letu 2020/21

Smernice za izvedbo študijskega dela na višjih strokovnih šolah v študijskem letu 2020/21

Osnovno izhodišče v študijskem letu 2020/2021 je izvedba študijskega procesa na višjih strokovnih šolah v vseh primerih, kjer se aktivnosti lahko izvedejo varno ob upoštevanju priporočil NIJZ. Kadar to ni izvedljivo, se priporoča kombinirano izvedbo študijske dejavnosti (hibridni model), izvedbo na daljavo pa le v izjemnih oziroma utemeljenih primerih.

Hibridni model pomeni kombinirano izvedbo študijske dejavnosti z izvedbo ‘v živo’ in z izvajanjem na daljavo. Kjer je ob upoštevanju priporočil NIJZ mogoče organizirati študijsko dejavnost ‘v živo’, delitve skupin niso potrebne. V ostalih primerih se študentkam in študentom, ki se zaradi prostorskih omejitev v predavalnici ali zaradi osebnih zdravstvenih omejitev ali zaradi karantene oz. drugih z novim koronavirusom povezanih razlogov predavanj ne morejo udeležiti ‘v živo’, omogoči dostop (spremljanje in sodelovanje) na daljavo.

Prehod na študij na daljavo se izvede zgolj, kadar načrtovana izvedba ‘v živo’ ali kombinirana izvedba nista mogoči in kadar vodstvo VSŠ presodi, da je takšna prilagoditev izvedbe potrebna in pedagoško ustrezna.

Smernice vključujejo NIJZ priporočila tudi za ostale oblike študija – tudi praktično izobraževanje. Za čim bolj nemoten potek študijskega procesa je pomembno dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov. Smernice se bodo na spletnih straneh ministrstva in NIJZ posodabljale glede na epidemiološke razmere v Republiki Sloveniji.

Pri izvedbi študijskih programov v prostorih VSŠ naj imajo prednost tisti deli učnih enot, pri katerih sodelujejo manjše skupine študentk in študentov in kjer prostorske kapacitete zagotavljajo pogoje za varno izvedbo v skladu s priporočili.