SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VSŠ IN NOVA MERILA NAKVIS-a

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VSŠ IN NOVA MERILA NAKVIS-a

22. maja 2018 je na Višji strokovni šoli Šolskega centra Celje potekala delavnica z naslovom: SISTEM VODENJA KAKOVOSTI V VSŠ IN NOVA MERILA NAKVIS-a, ki jo je izvedel dr. Branko Škafar. Osrednji namen delavnice je bil seznaniti udeležence delavnice z osnovami kakovosti in odličnosti, s poudarkom na višjih strokovnih šolah in je bila namenjena vsem, ki se do sedaj s temi pojmi niso srečevali ali pa so želeli svoje znanje o tem obnoviti. Tako smo opredelili kakovost in odličnost, predstavili Zahteve sistema vodenja kakovosti v VSŠ (vsebina, poslovnik kakovosti, anketiranje deležnikov šole, notranja presoja, samoevalvacija) in prenovljena merila NAKVISa (Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih – predstavitev meril, predstavitev področij presoje). Delavnica je bila namenjena ravnateljem višjih strokovnih šol, predsednikom in članom komisij za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ in notranjim presojevalcem. Delavnice se je udeležilo 27 oseb iz 17-ih različnih višjih strokovnih šol (12-ih javnih in 5-ih zasebnih).

Mnenja udeležencev:

  • Še več tako uporabnih delavnic. Hvala.
  • Konkretne rešitve in nasveti.
  • Super, še več takšnih izobraževanj.
  • Delavnica je dobrodošla glede na nova merila. Morda manjka še primer izpolnjenega vprašalnika.
  • Zahvaljujem se za izvedbo delavnice, ki je bila zelo koristna in dobra, sistematično izvedena.
  • Konkretni nasveti za izvedbo.